jj_03_01_001v
001

de spanning U1 = ?
de spanning U2 = ?

-
002

alle weerstanden zijn even groot
de stroom door R3 = ?

-
003

De stroom I = 84 mA.
De stroom door R is:

a   63 mA
b   48 mA
c   21 mA
d   36 mA

-
004

De spanning over de weerstand van 100
is:

a     4 V
b   12 V
c     3 V
d     6 V
005

De weerstand tussen A en B is:

a   720 ohm
b   750 ohm
c   220 ohm
d   660 ohm

-
006

Een weerstand van 10
met aansluitdraden van ongeveer 5 cm gedraagt zich in de 70 cm amateurband voornamelijk als een:

a   condensator
b   parallelkring
c   spoel
d   weerstand met een condensator in serie

-
007

Drie weerstanden worden parallel geschakeld.
De waarden zijn: 10, 15 en 30 ohm.
De vervangingsweerstand is:

a   18,3

b   7,5

c   55

d   5


-
008

De stroom I door de weerstand Ri van de onderstaande schakeling is gelijk aan:

a   5 mA
b   8 mA
c   10 mA
d   20 mA

-
009

De stroom I door de weerstand R2 van de onderstaande schakeling is gelijk aan:

a   5 mA
b   8 mA
c   10 mA
d   20 mA

-