jj_1_08_007v
001

De draaggolf van een AM-zender wordt met 1 toon gemoduleerd.
Het uitgangssignaal wordt op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt.
De oscilloscoop is gesynchroniseerd met het toonsignaal.

Het juiste beeld is:
a   2
b   1
c   4
d   3

-
002

Het frequentiespectrum van een HF-signaal dat 50 procent gemoduleerd is met 1 constante lf-sinustrilling vertoont:

a   een draaggolf en twee zijbanden
b   1 zijband zonder draaggolf
c   twee zijbanden zonder draaggolf
d   een draaggolf en 1 zijband

-
003

Een oscilloscoop. aangesloten op de antenne-aansluiting van een zender welke gemoduleerd is met spraak, vertoont dit beeld:

Dit is:
a   een FM-zender
b   een EZB-zender met onderdrukte draaggolf
c   een AM-zender
d   een EZB-zender met volle draaggolf

-
004

De juiste volgorde van toenemende bandbreedte is:

a   CW FM EZB
b   FM EZB CW
c   CW EZB FM
d   EZB FM CW

-
005

Geven is het frequentiespectrum van een met één toon gemoduleerde AM-zender.
De met "2" aangeduide lijn stelt voor de:

a. lage zijband
b. draaggolf
c. hoge zijband
d. toon

-