jj_1_08_003v
002

De modulatiemethode voor spraak met de kleinste bandbreedte is:

a   frequentiemodulatie
b   enkelzijbandmodulatie
c   dubbelzijbandmodulatie

-
003

Een zender neemt een aanzienlijke grotere bandbreedte in beslag dan normaal is voor de gebruikte modulatiemethode ( veroorzaakt “splatter”).
Dit wordt veroorzaakt door:

a   overmodulatie
b   onvoldoende onderdrukking van harmonischen
c   brom op de draaggolf
d   te lage plaatsing van de antenne
004

De meest geschikte bandbreedte voor een ontvanger, die gebruikt wordt voor EZB, is:

a   400 Hz
b   3 Khz
c   15 Khz
d   100 Khz

-
001

Een voordeel van enkelzijbandmodulatie vergeleken met frequentiemodulatie is:

a   er is ruimte voor meer zenders per 100 Khz spectrum
b   de eindtrap van de zender kan in klasse C worden ingesteld
c   atmosferische storingen zijn minder hinderlijk

-