>>>>> 1.07 Niet sinusvormige signalen

    
Audiosignalen

     >>>>>

    
Bloksignaal

     >>>>>

    
De grafische voorstelling in tijd

     >>>>>

    
Gelijkspanningscomponent, grondgolf en zijn harmonischen

      >>>>>

     Ruis, thermische ruis, via de antenne ontvangen ruis, ruisvermogen
     per Hz, ruisvermogen in de bandbreedte

     >>>>>
__