jj_1_04_001v
001

Door de wikkeling van een luchtspoel loopt een gelijkstroom.
Hierdoor ontstaat een magnetisch veld:

a   alleen buiten de spoel
b   zowel binnen als buiten de spoel
c   alleen als in de spoel een ijzerkern is aangebracht
d   alleen binnen de spoel

-
002
De werking van een geaarde aluminium afschermbus om een HF-spoel berust op:

a   inductie van een stroom in de bus die een tegengesteld magnetisch veld opwekt
b   magnetische omleiding van aluminium
c   naar aarde afvoeren van magnetische veldlijnen
d   diamagnetische eigenschappen van aluminium

-
003

Het magnetische veld H om een geleider waarin een stroom I loopt, zie je in:

a   tekening A
b   tekening D
c   tekening C
d   tekening B

-
004

Er loopt gelijkstroom door een geleider.
De richting van het magnetisch veld is juist in:

a.  tekening 2
b.  tekening 3
c.  tekening 4
d.  tekening 1

-
005

Onder magnetische inductie wordt verstaan:

a   het magnetiseren van een weekijzer kern door een magnetisch veld
b   het opwekken van een magnetische spanning in een spoel door een wisselend magnetisch veld
c   de aantrekkingskracht die twee magneetpolen op elkaar uitoefenen
d   de beïnvloeding van de primaire wikkeling door de belasting van de secundaire wikkeling van een transformator

-