>>>>> 1.04 Magnetisch veld

    
Magnetisch veld om stroomvoerende geleider en van een spoel
 
  
     >>>>>

   
Afscherming van magnetische velden
  
     >>>>>
__