Afstand tussen zendantenne en  radio-/TV-antenne.
Wanneer een zendantenne dichtbij een andere antenne staat ,
drukken de elektromagnetische golven de ontvangst weg en
kunnen  door het hoge elektro-magnetische veld de andere apparaten beschadigen

Tekening ?


Ook kan je een blokkering veroorzaken bij de andere ontvangers