Zenerdiode
De spanning over de diode in sperrichting, zal na het bereiken van de zenerspanning over een relatief groot bereik van de stroomsterkte, constant blijven
Een zenerdiode kan als gevolg van dit effect gebruikt worden om een elektrische spanning op een gewenste waarde te begrenzen.

Wel moet U-in groter zijn dan U-zener
Figuur 1
Figuur 2
Zenerdiode
N-02-04-003-vr