Hf-uitgangsvermogen.
AM vermogen.
Het vermogen van een AM-zender  is niet constant, in het ideale geval is het
PEP-vermogen met 100% modulatie
4 vier keer zo hoog als het
DRAAGGOLF- vermogen , een ongemoduleerd signaal.
Het vermogen wordt dan ook gemeten in 100% (Peak Envelope Power (PEP).

FM vermogen.
Bij FM  en PM  is het vermogen constant, hierbij kan dus gewoon op de antenne aansluiting gemeten worden.
Ingangsvermogen:
Om een zender, zeg van 40 Watt ,te laten werken, zal het vermogen van de voeding toch aanmerkelijk hoog zijn.

Opgenomen Vermogen:
wat er in gaat.

Nuttig Vermogen:
waar het voor is...

Verlies Vermogen:
waar het niet voor bedoeld is...
Figuur 1