001

Iemand wil het opgenomen vermogen van een zender weten en heeft de volgende meetopstelling gemaakt.
De voltmeter geeft 10 volt aan en de ampèremeter 5 amp.
De interne weerstand van de amp. meter is 0,02 ohm.
Wat is het opgenomen vermogen van de zender ?

A.50  Watt
B.49,50 Watt
C.49,95 Watt

-