3 08 Mengtrap     >>>>>

  Mengtrap met transistor , JFET of dioden
   
                                   >>>>>
  Som- en verschilmenging , spiegelfrequentie
   
                                   >>>>>
  Amplitudemodulator

  Balansmodulator
   
                                   >>>>>
>>>>>