1.10 Digitalisering van analoge signalen    >>>>>

  Bemonsteren en kwantiseren
 
                                   >>>>>

  Minimale bemonsteringfrequentie
 
                                   >>>>>

  Anti-aliasfilter,recondtructiefilter
 
                                   >>>>>

  Convolutie [grafische voorstelling]
 
                                   >>>>>

  ADC en DAC
 
                                   >>>>>
>>>>>