1.07 Niet sinusvormige signalen     >>>>>

  Audiosignalen

                                   >>>>>
  Bloksignaal

                                   >>>>>

  De grafische voorstelling in tijd

                                   >>>>>
  Gelijkspanningscomponent, grondgolf
  en zijn harmonischen

                                   >>>>>
  Ruis, thermische ruis, via de antenne ontvangen
  ruis, ruisvermogen per Hz, ruisvermogen in de
  bandbreedte

                                   >>>>>
>>>>>