1.04 Magnetisch veld      >>>>>
Magnetisch veld om stroomvoerende geleider
en van een spoel
 
  
                                   >>>>>

  Afscherming van magnetische velden
  
                                   >>>>>
   
>>>>>